Boje o medaily v Riu de Janeiro

V súvislosti s práve prebiehajúcou olympiádou sa často v médiách spomína jej dejisko Rio de Janeiro.

6.8.2016 o 15:33 | Karma článku: 2.54 | Prečítané  195-krát | Diskusia: 1 príspevok

Návrat strateného bežca

V októbri 2014 som vyhral polmaratón na menších lokálnych pretekoch. Na tom by nebolo nič výnimočné vzhľadom na slabšiu konkurenciu, ale po 18 rokoch bez súťažného behania to pre mňa bol akoby triumf na olympiáde. 

14.7.2016 o 18:45 | Karma článku: 3.58 | Prečítané  447-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Chyby, ktoré robíme v angličtine (16)

Syntax sa zaoberá gramatickými pravidlami, pomocou ktorých spájame slová a slovné spojenia do viet. V tejto časti venujem pozornosť dvojiciam podobných viet s jemnými syntaktickými odlišnosťami, ktoré študenti…

6.1.2014 o 11:38 | Karma článku: 8.00 | Prečítané  2318-krát | Diskusia: 6 príspevkov

Chyby, ktoré robíme v angličtine (15)

Medzi dvadsiatimi najpoužívanejšími anglickými slovami je až deväť predložiek – of, to, in, for, with, as, on, at, by. Zároveň nesprávne používanie predložiek patrí medzi najfrekventovanejšie chyby v ústnom či…

6.12.2013 o 19:53 | Karma článku: 9.44 | Prečítané  2230-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Chyby, ktoré robíme v angličtine (14)

Určitý člen the je najfrekventovanejšie sa vyskytujúcim anglickým slovom. Zároveň je jeho používanie jednou z oblastí, v ktorých najčastejšie produkujeme chyby.

31.10.2013 o 16:11 | Karma článku: 8.11 | Prečítané  2676-krát | Diskusia: 13 príspevkov

Chyby, ktoré robíme v angličtine (13)

Mnohé príslovky tvoríme pridaním prípony –ly k prídavnému menu (bad – badly = zlý – zle, quick – quickly = rýchly – rýchlo, happy – happily = šťastný – šťastne). Niektoré príslovky majú rovnaký tvar ako prídavné…

28.9.2013 o 19:46 | Karma článku: 9.86 | Prečítané  2300-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Chyby, ktoré robíme v angličtine (12)

Študenti angličtiny niekedy zamenia dvojice či skupiny slovies, ktoré majú podobné ortografické a fonetické tvary, resp. zamenia ich druhé a tretie tvary (minulý čas, minulé príčastie), čím zmenia význam celej vety.…

6.8.2013 o 11:43 | Karma článku: 11.11 | Prečítané  3314-krát | Diskusia: 3 príspevky

Chyby, ktoré robíme v angličtine (11)

Nepočítateľné podstatné mená majú len jednotné číslo (water = voda, bread = chlieb, sand = piesok). Niektoré podstatné mená sú v rôznych významoch nepočítateľné i počítateľné. (Have we got any coffee? = Máme nejakú…

8.7.2013 o 13:16 | Karma článku: 8.51 | Prečítané  2890-krát | Diskusia: 4 príspevky

Chyby, ktoré robíme v angličtine (10)

Vlastné podstatné mená (proper nouns) pomenúvajú konkrétne osoby, miesta, inštitúcie atď. Niektoré významnejšie názvy majú zaužívané viacjazyčné ekvivalenty (Great Britain = Veľká Británia, London = Londýn, the…

1.6.2013 o 17:01 | Karma článku: 8.53 | Prečítané  3615-krát | Diskusia: 7 príspevkov

Chyby, ktoré robíme v angličtine (9)

Pre niektoré slovenské výrazy nemá angličtina jednoslovné ekvivalenty z jednoduchého dôvodu – daná vec, činnosť či funkcia sa v anglicky hovoriacich krajinách nevyskytuje, nevykonáva, resp. nepoužíva. Takéto…

4.5.2013 o 11:48 | Karma článku: 7.72 | Prečítané  2104-krát | Diskusia: 13 príspevkov

Chyby, ktoré robíme v angličtine (8)

Frazeologické jednotky (idioms) sú slovné spojenia, ktoré sa vyznačujú obraznosťou a ucelenosťou významu. Význam celej frazeologickej jednotky nezodpovedá presnému súhrnu významov jednotlivých slov, ale je úplne…

6.4.2013 o 18:44 | Karma článku: 8.25 | Prečítané  1918-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Chyby, ktoré robíme v angličtine (7)

Kombinácia sa slov, ktoré sa často vyskytujú v tesnej blízkosti, sa v anglickej lexikológii nazýva collocation (kolokácia, slovné spojenie). Lexikálne chyby niekedy vznikajú pri doslovnom preklade slovenských…

5.3.2013 o 14:18 | Karma článku: 10.26 | Prečítané  3726-krát | Diskusia: 10 príspevkov

Galisova logika

Denník Sme (2. 3. 2013): „Učiteľom vláda nedala toľko, koľko lekárom, ale na rekonštrukciu štadiónov dá 45 miliónov. Je to správne?“

5.3.2013 o 13:17 | Karma článku: 20.72 | Prečítané  1319-krát | Diskusia: 4 príspevky

Chyby, ktoré robíme v angličtine (6)

V tejto časti sa budem zaoberať dvojicami slov, ktoré majú rôzne ortografické tvary a významy, ale rovnaké fonetické tvary. V anglickej lexikológii takéto slová zaraďujeme do kategórie homonyms (homonymá) a v ich…

10.2.2013 o 17:40 | Karma článku: 9.40 | Prečítané  2694-krát | Diskusia: 6 príspevkov

Chyby, ktoré robíme v angličtine (5)

V tejto časti sa venujem chybám, ktoré vyplývajú z nesprávnej výslovnosti podobne znejúcich slov. V hranatých zátvorkách uvádzam výslovnosť zamieňaných slov vo variante britskej angličtiny s použitím zjednodušenej…

13.1.2013 o 11:02 | Karma článku: 9.04 | Prečítané  2832-krát | Diskusia: 8 príspevkov

Chyby, ktoré robíme v angličtine (4)

Bezchybné rozlišovanie anglických slov, ktoré majú podobné tvary i významy, je pre nás náročné. Mnohí užívatelia angličtiny ako cudzieho jazyka tieto slová nezriedka navzájom zamieňajú, pretože nedostatočne ovládajú…

20.12.2012 o 16:14 | Karma článku: 10.10 | Prečítané  3134-krát | Diskusia: 12 príspevkov

Chyby, ktoré robíme v angličtine (3)

V anglickom jazyku existuje veľké množstvo dvojíc či skupín slov s podobným významom, ktoré niekedy zamieňame. Takéto slová sa v učebniciach a pracovných zošitoch zvyčajne označujú výrazom confusing words (confuse…

23.11.2012 o 17:04 | Karma článku: 9.64 | Prečítané  3251-krát | Diskusia: 12 príspevkov

Chyby, ktoré robíme v angličtine (2)

Dvojice slov, ktoré majú v angličtine a v slovenčine rovnaké alebo podobné ortografické, resp. fonetické tvary, avšak ktorých významy sú odlišné, sa označujú výrazom „false friends“ (nepraví priatelia). Podobnosť…

2.11.2012 o 14:54 | Karma článku: 13.40 | Prečítané  4782-krát | Diskusia: 24 príspevkov

Zhnité jabĺčko

Včera som bol na turistike so zopár super ľudkami. Počasie ideálne, nálada výborná. Ako si tak oddychujeme, dopĺňame energiu, vtipkujeme, ktosi vytiahne krásne veľké jablká. Milan pri pohľade na ne poznamenáva:…

21.10.2012 o 18:49 | Karma článku: 15.17 | Prečítané  855-krát | Diskusia: žiaden príspevok

Chyby, ktoré robíme v angličtine (1)

Prinášam novú sériu článkov, ktorú som napísal po revízii mojich predošlých seriálov What’s up? alebo úskalia angličtiny (12 častí), resp. What’s up? or Difficulties with English (32 častí). V tejto sérii som pre…

13.10.2012 o 11:50 | Karma článku: 13.07 | Prečítané  4623-krát | Diskusia: 13 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?