Bloghttp://miklosovic.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskMoja maratónska cesta (miklosovic)Svoj 14. maratón v živote som poňal v duchu „cesta je cieľ“. Polročné bežecké obdobie od jesenného maratónu v Košiciach po jarný maratón v Bratislave som si vytýčil ako dlhú cestu s túžbou absolvovať ju bez väčších výpadkov. Sun, 16 Apr 2017 22:12:05 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/452628/moja-maratonska-cesta.html?ref=rssBoje o medaily v Riu de Janeiro (miklosovic)V súvislosti s práve prebiehajúcou olympiádou sa často v médiách spomína jej dejisko Rio de Janeiro. Sat, 06 Aug 2016 15:33:39 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/430104/boje-o-medaily-v-riu-de-janeiro.html?ref=rssNávrat strateného bežca (miklosovic)V októbri 2014 som vyhral polmaratón na menších lokálnych pretekoch. Na tom by nebolo nič výnimočné vzhľadom na slabšiu konkurenciu, ale po 18 rokoch bez súťažného behania to pre mňa bol akoby triumf na olympiáde.  Thu, 14 Jul 2016 18:45:00 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/428546/navrat-strateneho-bezca.html?ref=rssChyby, ktoré robíme v angličtine (16) (miklosovic)Syntax sa zaoberá gramatickými pravidlami, pomocou ktorých spájame slová a slovné spojenia do viet. V tejto časti venujem pozornosť dvojiciam podobných viet s jemnými syntaktickými odlišnosťami, ktoré študenti a ďalší stredne pokročilí používatelia anglického jazyka nie vždy presne rozlišujú a používajú.Mon, 06 Jan 2014 11:38:28 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/345889/Chyby-ktore-robime-v-anglictine-16.html?ref=rssChyby, ktoré robíme v angličtine (15) (miklosovic)Medzi dvadsiatimi najpoužívanejšími anglickými slovami je až deväť predložiek – of, to, in, for, with, as, on, at, by. Zároveň nesprávne používanie predložiek patrí medzi najfrekventovanejšie chyby v ústnom či písomnom prejave študentov.Fri, 06 Dec 2013 19:53:14 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/344057/Chyby-ktore-robime-v-anglictine-15.html?ref=rssChyby, ktoré robíme v angličtine (14) (miklosovic)Určitý člen the je najfrekventovanejšie sa vyskytujúcim anglickým slovom. Zároveň je jeho používanie jednou z oblastí, v ktorých najčastejšie produkujeme chyby.Thu, 31 Oct 2013 16:11:40 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/341007/Chyby-ktore-robime-v-anglictine-14.html?ref=rssChyby, ktoré robíme v angličtine (13) (miklosovic)Mnohé príslovky tvoríme pridaním prípony –ly k prídavnému menu (bad – badly = zlý – zle, quick – quickly = rýchly – rýchlo, happy – happily = šťastný – šťastne). Niektoré príslovky majú rovnaký tvar ako prídavné meno (fast – fast = rýchly – rýchlo). V niektorých prípadoch môžeme utvoriť dve príslovky s rôznym významom – s koncovkou –ly a bez koncovky.Sat, 28 Sep 2013 19:46:54 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/338540/Chyby-ktore-robime-v-anglictine-13.html?ref=rssChyby, ktoré robíme v angličtine (12) (miklosovic)Študenti angličtiny niekedy zamenia dvojice či skupiny slovies, ktoré majú podobné ortografické a fonetické tvary, resp. zamenia ich druhé a tretie tvary (minulý čas, minulé príčastie), čím zmenia význam celej vety. Niektoré tvary slovies sú homofónnymi slovami (rovnaká výslovnosť, rôzny pravopis), ďalšie sú homografnými slovami (rovnaký pravopis, rôzna výslovnosť).Tue, 06 Aug 2013 11:43:11 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/334665/Chyby-ktore-robime-v-anglictine-12.html?ref=rssChyby, ktoré robíme v angličtine (11) (miklosovic)Nepočítateľné podstatné mená majú len jednotné číslo (water = voda, bread = chlieb, sand = piesok). Niektoré podstatné mená sú v rôznych významoch nepočítateľné i počítateľné. (Have we got any coffee? = Máme nejakú kávu?; Two Turkish coffees, please. = Dve turecké kávy, prosím.) Niekedy nesprávne utvoríme množné číslo z nepočítateľného podstatného mena na základe interferencie zo slovenčiny, v ktorej dané podstatné meno môže byť v tvare množného čísla.Mon, 08 Jul 2013 13:16:52 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/332617/Chyby-ktore-robime-v-anglictine-11.html?ref=rssChyby, ktoré robíme v angličtine (10) (miklosovic)Vlastné podstatné mená (proper nouns) pomenúvajú konkrétne osoby, miesta, inštitúcie atď. Niektoré významnejšie názvy majú zaužívané viacjazyčné ekvivalenty (Great Britain = Veľká Británia, London = Londýn, the Thames = Temža, Slovensko = Slovakia, Vysoké Tatry = the High Tatras, Dunaj = the Danube). Väčšina názvov sa používa iba v pôvodnom tvare (New York, Loch Ness, Bratislava, Váh). V anglických názvoch, resp. v anglických ekvivalentoch slovenských názvov, sa všetky plnovýznamové slová píšu s veľkým začiatočným písmenom (Slovenská technická univerzita v Bratislave = the Slovak Technical University in Bratislava).Sat, 01 Jun 2013 17:01:48 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/329937/Chyby-ktore-robime-v-anglictine-10.html?ref=rssChyby, ktoré robíme v angličtine (9) (miklosovic)Pre niektoré slovenské výrazy nemá angličtina jednoslovné ekvivalenty z jednoduchého dôvodu – daná vec, činnosť či funkcia sa v anglicky hovoriacich krajinách nevyskytuje, nevykonáva, resp. nepoužíva. Takéto špecifické výrazy buď ponecháme v slovenčine, alebo použijeme opisný spôsob vyjadrovania.Sat, 04 May 2013 11:48:32 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/327631/Chyby-ktore-robime-v-anglictine-9.html?ref=rssChyby, ktoré robíme v angličtine (8) (miklosovic)Frazeologické jednotky (idioms) sú slovné spojenia, ktoré sa vyznačujú obraznosťou a ucelenosťou významu. Význam celej frazeologickej jednotky nezodpovedá presnému súhrnu významov jednotlivých slov, ale je úplne alebo čiastočne prenesený.Sat, 06 Apr 2013 18:44:57 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/325421/Chyby-ktore-robime-v-anglictine-8.html?ref=rssChyby, ktoré robíme v angličtine (7) (miklosovic)Kombinácia sa slov, ktoré sa často vyskytujú v tesnej blízkosti, sa v anglickej lexikológii nazýva collocation (kolokácia, slovné spojenie). Lexikálne chyby niekedy vznikajú pri doslovnom preklade slovenských slovných spojení do angličtiny. Menej zdatný používateľ jazyka preloží kolokáciu slovo za slovom (word-for-word translation), nie slovné spojenie ako celok (napr. hustý dážď = heavy rain, doslovne „ťažký dážď“, nie „thick rain“).Tue, 05 Mar 2013 14:18:24 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/322528/Chyby-ktore-robime-v-anglictine-7.html?ref=rssGalisova logika (miklosovic)Denník Sme (2. 3. 2013): „Učiteľom vláda nedala toľko, koľko lekárom, ale na rekonštrukciu štadiónov dá 45 miliónov. Je to správne?“Tue, 05 Mar 2013 13:17:02 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/322523/Galisova-logika.html?ref=rssChyby, ktoré robíme v angličtine (6) (miklosovic)V tejto časti sa budem zaoberať dvojicami slov, ktoré majú rôzne ortografické tvary a významy, ale rovnaké fonetické tvary. V anglickej lexikológii takéto slová zaraďujeme do kategórie homonyms (homonymá) a v ich rámci do podkategórie homophones (homofónne slová, napr. podstatné mená sun (slnko) a son (syn) majú totožnú výslovnosť [san]). Takéto chyby sa, prirodzene, vyskytujú v písomnom prejave.Sun, 10 Feb 2013 17:40:47 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/320521/Chyby-ktore-robime-v-anglictine-6.html?ref=rssChyby, ktoré robíme v angličtine (5) (miklosovic)V tejto časti sa venujem chybám, ktoré vyplývajú z nesprávnej výslovnosti podobne znejúcich slov. V hranatých zátvorkách uvádzam výslovnosť zamieňaných slov vo variante britskej angličtiny s použitím zjednodušenej fonetickej transkripcie.Sun, 13 Jan 2013 11:02:58 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/318198/Chyby-ktore-robime-v-anglictine-5.html?ref=rssChyby, ktoré robíme v angličtine (4) (miklosovic)Bezchybné rozlišovanie anglických slov, ktoré majú podobné tvary i významy, je pre nás náročné. Mnohí užívatelia angličtiny ako cudzieho jazyka tieto slová nezriedka navzájom zamieňajú, pretože nedostatočne ovládajú ich jemné pravopisné odlišnosti a významové odtiene a v niektorých prípadoch tiež použitie v rôznych gramatických konštrukciách.Thu, 20 Dec 2012 16:14:04 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/316548/Chyby-ktore-robime-v-anglictine-4.html?ref=rssChyby, ktoré robíme v angličtine (3) (miklosovic) V anglickom jazyku existuje veľké množstvo dvojíc či skupín slov s podobným významom, ktoré niekedy zamieňame. Takéto slová sa v učebniciach a pracovných zošitoch zvyčajne označujú výrazom confusing words (confuse = spliesť, zmiasť, zameniť). Z dôvodu lepšej prehľadnosti ich rozdelím do dvoch častí – podľa toho, či majú rôzne alebo podobné tvary.Fri, 23 Nov 2012 17:04:03 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/314136/Chyby-ktore-robime-v-anglictine-3.html?ref=rssChyby, ktoré robíme v angličtine (2) (miklosovic)Dvojice slov, ktoré majú v angličtine a v slovenčine rovnaké alebo podobné ortografické, resp. fonetické tvary, avšak ktorých významy sú odlišné, sa označujú výrazom „false friends“ (nepraví priatelia). Podobnosť tvarov takýchto slov je pre nás veľmi lákavá a pre ich zdanlivú ekvivalenciu sa niekedy dopúšťame ich nesprávneho použitia.Fri, 02 Nov 2012 14:54:49 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/312225/Chyby-ktore-robime-v-anglictine-2.html?ref=rssZhnité jabĺčko (miklosovic)Včera som bol na turistike so zopár super ľudkami. Počasie ideálne, nálada výborná. Ako si tak oddychujeme, dopĺňame energiu, vtipkujeme, ktosi vytiahne krásne veľké jablká. Milan pri pohľade na ne poznamenáva: „Včera som išiel jesť jabĺčko. Vyzeralo fakt nádherne - bolo zrelé, červené, s chuťou som doň zahryzol a... zacítil som pachuť - zvnútra bolo celé zhnité. To len šupka bola pekná.“Sun, 21 Oct 2012 18:49:43 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/311116/Zhnite-jablcko.html?ref=rssChyby, ktoré robíme v angličtine (1) (miklosovic)Prinášam novú sériu článkov, ktorú som napísal po revízii mojich predošlých seriálov What’s up? alebo úskalia angličtiny (12 častí), resp. What’s up? or Difficulties with English (32 častí). V tejto sérii som pre lepšiu prehľadnosť chyby roztriedil do kategórií podľa ich charakteru a príčiny výskytu. Niektoré ukážky boli použité v predošlých seriáloch, ďalšie ukážky boli doposiaľ nezverejnené.Sat, 13 Oct 2012 11:50:40 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/310460/Chyby-ktore-robime-v-anglictine-1.html?ref=rssKto je tu rukojemníkom? (miklosovic)Učiteľ ZŠ v Rožňave Matúš Bischof, ktorý nepodporuje štrajk učiteľov, v rozhovore pre denník SME (4. 9. 2012, str. 4) vyhlásil: „Keď štrajkovali lekári, nepáčilo sa mi, že brali pacientov ako rukojemníkov, preto to nechcem robiť ani ja s deťmi a ich rodičmi.“Tue, 04 Sep 2012 19:45:20 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/307252/Kto-je-tu-rukojemnikom.html?ref=rssŠkolstvo – grécka cesta? (miklosovic)Nikto, kto má aspoň štipku zdravého úsudku, nepochybuje, že investícia do vzdelania detí a mládeže je jednou z najefektívnejšie vynaložených.Thu, 15 Sep 2011 11:54:56 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/275532/Skolstvo-grecka-cesta.html?ref=rssObjektívnosť maturity z angličtiny pokrivkáva (miklosovic)V predvečer maturitnej skúšky z anglického jazyka unikla na web časť odpovedí. Nielen táto skutočnosť však ovplyvňuje jej objektívnosť.Sat, 19 Mar 2011 15:07:47 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/259935/Objektivnost-maturity-z-anglictiny-pokrivkava.html?ref=rssMaturitný test unikol na web s chybami (alebo urobil chybu SME?) (miklosovic)Práve som si v denníku SME prečítal článok o úniku odpovedí z maturitného testu z angličtiny. Pri článku sa nachádza kľúč správnych odpovedí pre úlohy s výberom správnej odpovede pre test s kódom 9717. V kľúči sa vyskytujú dve chyby.Fri, 18 Mar 2011 15:34:27 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/259834/Maturitny-test-unikol-na-web-s-chybami-alebo-urobil-chybu-SME.html?ref=rssCentrum.s(ex)k (miklosovic)Pred pár rokmi som si založil mailovú schránku na stránke centrum.sk. V podstate som som s jej službami spokojný, funguje spoľahlivo a spamovej pošty prichádza minimum.Sun, 30 Jan 2011 17:53:45 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/254905/Centrumsexk.html?ref=rssHladná líška (miklosovic)Dnes som si vypočul pútavú prednášku františkánskeho kňaza pátra Leopolda o praktizovaní kresťanskej viery. Najviac ma zaujala jedna z jeho osobných skúseností:Wed, 25 Aug 2010 16:01:28 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/239294/Hladna-liska.html?ref=rssFeťáci a buzíci (miklosovic)Na facebooku som si napísal status, že ma teší výsledok volieb. Na to zareagoval jeden z mojich priateľov, či ma teší aj to, že sa do parlamentu dostali – citujem - feťáci a buzeranti.Mon, 14 Jun 2010 17:26:55 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/232186/Fetaci-a-buzici.html?ref=rssWhat’s up? or Difficulties with English (32) (miklosovic)Is it more correct to say a ‘high building’ or a ‘tall building’? Do ‘open’ and ‘opened’ mean the same? Is there any difference between ‘discussion’ and ‘debate’? You’re not sure? Well, read on.Fri, 07 May 2010 15:17:53 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/228065/Whats-up-or-Difficulties-with-English-32.html?ref=rssWhat’s up? or Difficulties with English (31) (miklosovic)Many adverbs are formed by adding the suffix –ly to an adjective (badly, happily, quickly, etc.). Some adjectives and adverbs have the same form (fast, hard, etc.). In some cases, the adverb may have two forms – one like the adjective and the other with –ly. There is usually a difference in meaning or use though. Let’s have a look at such adverbs (some of them have more meanings than those described here).Thu, 01 Apr 2010 11:13:21 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/224575/Whats-up-or-Difficulties-with-English-31.html?ref=rssKlobúk dolu (miklosovic)Slovenskí lyžiari získali na nedávno skončených paralympijských hrách vo Vancouvri 11 medailí, z toho šesť zlatých.Tue, 23 Mar 2010 20:13:42 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/223673/Klobuk-dolu.html?ref=rssŠťastie. Ako to vlastne je? (miklosovic)Neexistujú ľudia, ktorým bolo daného do vienka viac či menej šťastia. Všetci sú si rovní. Záleží však na ľuďoch, či chcú byt šťastní, alebo nechcú...Sat, 20 Mar 2010 16:04:35 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/223361/Stastie-Ako-to-vlastne-je.html?ref=rssZobuďme sa, bratia! (miklosovic)Na Slovensku nás azda už ani neprekvapuje, že človek, ktorý sa pasuje do pozície najväčšieho národniara, neovláda text hymny ani meno jej autora, hoci vehementne presadzuje jej pravidelné hranie na vyučovaní.Sun, 14 Mar 2010 09:30:52 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/222706/Zobudme-sa-bratia.html?ref=rssOdvolávanie na slovenský spôsob (miklosovic)Nástenkový tender bol jedným z najväčších podvodov desaťročia, to je jasné už aj deťom v materskej škole. Kvôli nemu Igor Štefanov z SNS nahradil na poste ministra výstavby straníckeho kolegu Mariana Janušeka, hoci sa priamo podieľal na jeho realizácii. Z capa urobili záhradníka.Fri, 12 Mar 2010 19:10:30 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/222576/Odvolavanie-na-slovensky-sposob.html?ref=rssWhat’s up? or Difficulties with English (30) (miklosovic)One of my students once wrote in an assignment on his bedroom: ‘On the wall is hanged my favourite singer.’ Can you see what is strange about the sentence?Fri, 26 Feb 2010 16:54:09 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/220887/Whats-up-or-Difficulties-with-English-30.html?ref=rssWhat’s up? or Difficulties with English (29) (miklosovic)In this issue we are going to discuss several pairs and groups of words which have similar meanings and are easily confused by learners of English. For each word there is a definition with an example sentence.Sat, 30 Jan 2010 10:15:16 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/217905/Whats-up-or-Difficulties-with-English-29.html?ref=rssOčistná kúra pre slovenskú politiku (miklosovic)Máme šancu očistiť politiku?Sun, 20 Dec 2009 15:26:31 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/213673/Ocistna-kura-pre-slovensku-politiku.html?ref=rssWhat’s up? or Difficulties with English (28) (miklosovic)This month we will take a look at pairs of sentences which look very similar but slightly or more considerably differ in meaning. First, try to speculate what the difference in each pair is.Fri, 04 Dec 2009 17:38:45 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/212202/Whats-up-or-Difficulties-with-English-28.html?ref=rssWhat’s up? or Difficulties with English (27) (miklosovic)In this issue we will take a look at several mistakes I have come across recently in my lessons. Nobody’s perfect, of course, and we all make mistakes even in our mother tongue, but we should do our best to avoid them. First, let’s have a look at the sentences and try to identify the mistakes in them.Sun, 01 Nov 2009 13:14:17 +0100https://miklosovic.blog.sme.sk/c/208964/Whats-up-or-Difficulties-with-English-27.html?ref=rssWhat’s up? or Difficulties with English (26) (miklosovic)Hi there, what’s up? I hope the summer satisfied your expectations and now you are eager to learn a lot of new things, including some English stuff. I suppose I could help you with this a little bit. In this issue we will be dealing with words in some way connected with time, frequency and order.Sat, 10 Oct 2009 15:01:52 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/206960/Whats-up-or-Difficulties-with-English-26.html?ref=rssMini Talent Show – SuperStar 1:0 (miklosovic)Na september naše dve najväčšie televízie ohlasovali nasadenie zábavných relácií podobného formátu: Česko Slovenskú Superstar (Markíza) a Mini Talent Show (STV).Sat, 19 Sep 2009 14:24:00 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/205266/Mini-Talent-Show-SuperStar-10.html?ref=rssSmerTV (miklosovic)Relácia: O 5 minút 12, hostia: premiér Robert Fico, prezident Ivan Gašparovič, predseda Most-Híd Béla Bugár (cez telemost), téma: slovensko-maďarské vzťahy, jazykový zákonSun, 13 Sep 2009 15:07:09 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/204789/SmerTV.html?ref=rssNa Slovensku po anglicky! (miklosovic)Podpredsedníčka SNS Anna Belousovová bránila petíciu „Na Slovensku po slovensky“ vlastným telom a potom v krátkom liste určenom médiám spravila asi dvadsať pravopisných a štylistických chýb. Nuž, potvrdilo sa, že spisovná slovenčina je náročná aj pre najväčších národniarov. Preto navrhujem, aby sme v rámci globalizácie zaviedli do praxe svetový jazyk number one – angličtinu. Mohlo by to vyzerať asi takto:Sat, 12 Sep 2009 14:24:48 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/204726/Na-Slovensku-po-anglicky.html?ref=rssO 5 minút 12 v ehm... novom šate (miklosovic)STV sľubovala zmenu. Aj hľa, nový vzhľad miestnosti, nový moderátor, dokonca mailová adresa na divácke otázky...Sun, 30 Aug 2009 14:05:12 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/203474/O-5-minut-12-v-ehm-novom-sate.html?ref=rssDopisy z vojenčiny (miklosovic)Pred pár dňami som v skrinke objavil dopisy, ktoré som posielal domov mame a sestre zo základnej vojenskej služby. Tú som absolvoval krátko po maturite ako 18-ročný chalan v dĺžke 12 mesiacov (pôvodne som nastúpil na 18 mesiacov, ale do civilu sme išli o pol roka skôr). Z listov som vybral niektoré pasáže. Absolventi ZVS-ky si môžu zaspomínať a tí ostatní sa dozvedieť, ako to na vojenčine vyzeralo.Fri, 07 Aug 2009 16:16:50 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/201530/Dopisy-z-vojenciny.html?ref=rssŠach – kráľovská hra (miklosovic)So šachom som prišiel do kontaktu už ako malý chlapec, keď som si pod vianočným stromčekom našiel šachovú súpravu s priloženým návodom na hranie. Fri, 24 Jul 2009 11:50:52 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/200375/sach-kralovska-hra.html?ref=rssWhat’s up? or Difficulties with English (25) (miklosovic)Oscar Wilde, a popular nineteenth-century Irish poet, novelist and playwright, said in one of his plays, “Nowadays people know the price of everything and the value of nothing.”Tue, 21 Jul 2009 21:19:50 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/200134/Whats-up-or-Difficulties-with-English-25.html?ref=rssWhat’s up? or Difficulties with English (24) (miklosovic)Prepositions belong among the most frequent words used in the English language, so there are a lot of various prepositional phrases to learn. Moreover, we have to bear in mind that a lot of words can collocate with different prepositions, which can result in a change in meaning.Thu, 25 Jun 2009 17:40:41 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/197977/Whats-up-or-Difficulties-with-English-24.html?ref=rssAk... (miklosovic)Ak sa v noci zle vyspíš, nebuď nevrlý. Spomeň si na ľudí, ktorí nemajú strechu nad hlavou.Sun, 17 May 2009 13:07:52 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/194097/Ak.html?ref=rssWhat’s up? or Difficulties with English (23) (miklosovic)In this issue we will take a closer look at several pairs/groups of words which differ only slightly in spelling and are easily confused by non-native users of English. The meanings of the words differ little or considerably, depending on each pair/group. Some words have more meanings than those described here.Fri, 08 May 2009 22:10:14 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/193286/Whats-up-or-Difficulties-with-English-23.html?ref=rssChlapci, prepáčte (miklosovic)... nielen za kauzu na policajnej stanici v Košiciach.Sat, 18 Apr 2009 15:20:11 +0200https://miklosovic.blog.sme.sk/c/191165/Chlapci-prepacte.html?ref=rss