Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (16)

Syntax sa zaoberá gramatickými pravidlami, pomocou ktorých spájame slová a slovné spojenia do viet. V tejto časti venujem pozornosť dvojiciam podobných viet s jemnými syntaktickými odlišnosťami, ktoré študenti…

6.1.2014 o 11:38 | Karma článku: 9,42 | Prečítané:  3321x | Diskusia: 7 príspevkov
Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (15)

Medzi dvadsiatimi najpoužívanejšími anglickými slovami je až deväť predložiek – of, to, in, for, with, as, on, at, by. Zároveň nesprávne používanie predložiek patrí medzi najfrekventovanejšie chyby v ústnom či…

6.12.2013 o 19:53 | Karma článku: 10,38 | Prečítané:  3119x | Diskusia: 0 príspevkov
Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (14)

Určitý člen the je najfrekventovanejšie sa vyskytujúcim anglickým slovom. Zároveň je jeho používanie jednou z oblastí, v ktorých najčastejšie produkujeme chyby.

31.10.2013 o 16:11 | Karma článku: 11,27 | Prečítané:  4416x | Diskusia: 13 príspevkov
Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (13)

Mnohé príslovky tvoríme pridaním prípony –ly k prídavnému menu (bad – badly = zlý – zle, quick – quickly = rýchly – rýchlo, happy – happily = šťastný – šťastne). Niektoré príslovky majú rovnaký tvar ako prídavné…

28.9.2013 o 19:46 | Karma článku: 9,86 | Prečítané:  2659x | Diskusia: 0 príspevkov
Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (12)

Študenti angličtiny niekedy zamenia dvojice či skupiny slovies, ktoré majú podobné ortografické a fonetické tvary, resp. zamenia ich druhé a tretie tvary (minulý čas, minulé príčastie), čím zmenia význam celej vety.…

6.8.2013 o 11:43 | Karma článku: 11,11 | Prečítané:  4709x | Diskusia: 3 príspevky
Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (11)

Nepočítateľné podstatné mená majú len jednotné číslo (water = voda, bread = chlieb, sand = piesok). Niektoré podstatné mená sú v rôznych významoch nepočítateľné i počítateľné. (Have we got any coffee? = Máme nejakú…

8.7.2013 o 13:16 | Karma článku: 10,76 | Prečítané:  4028x | Diskusia: 4 príspevky
Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (10)

Vlastné podstatné mená (proper nouns) pomenúvajú konkrétne osoby, miesta, inštitúcie atď. Niektoré významnejšie názvy majú zaužívané viacjazyčné ekvivalenty (Great Britain = Veľká Británia, London = Londýn, the…

1.6.2013 o 17:01 | Karma článku: 11,29 | Prečítané:  6132x | Diskusia: 7 príspevkov
Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (9)

Pre niektoré slovenské výrazy nemá angličtina jednoslovné ekvivalenty z jednoduchého dôvodu – daná vec, činnosť či funkcia sa v anglicky hovoriacich krajinách nevyskytuje, nevykonáva, resp. nepoužíva. Takéto…

4.5.2013 o 11:48 | Karma článku: 7,72 | Prečítané:  3586x | Diskusia: 13 príspevkov
Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (8)

Frazeologické jednotky (idioms) sú slovné spojenia, ktoré sa vyznačujú obraznosťou a ucelenosťou významu. Význam celej frazeologickej jednotky nezodpovedá presnému súhrnu významov jednotlivých slov, ale je úplne…

6.4.2013 o 18:44 | Karma článku: 8,41 | Prečítané:  2497x | Diskusia: 0 príspevkov
Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (7)

Kombinácia sa slov, ktoré sa často vyskytujú v tesnej blízkosti, sa v anglickej lexikológii nazýva collocation (kolokácia, slovné spojenie). Lexikálne chyby niekedy vznikajú pri doslovnom preklade slovenských…

5.3.2013 o 14:18 | Karma článku: 10,26 | Prečítané:  5703x | Diskusia: 10 príspevkov
Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (6)

V tejto časti sa budem zaoberať dvojicami slov, ktoré majú rôzne ortografické tvary a významy, ale rovnaké fonetické tvary. V anglickej lexikológii takéto slová zaraďujeme do kategórie homonyms (homonymá) a v ich…

10.2.2013 o 17:40 | Karma článku: 9,40 | Prečítané:  3076x | Diskusia: 6 príspevkov
Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (5)

V tejto časti sa venujem chybám, ktoré vyplývajú z nesprávnej výslovnosti podobne znejúcich slov. V hranatých zátvorkách uvádzam výslovnosť zamieňaných slov vo variante britskej angličtiny s použitím zjednodušenej…

13.1.2013 o 11:02 | Karma článku: 9,04 | Prečítané:  3734x | Diskusia: 8 príspevkov
Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (4)

Bezchybné rozlišovanie anglických slov, ktoré majú podobné tvary i významy, je pre nás náročné. Mnohí užívatelia angličtiny ako cudzieho jazyka tieto slová nezriedka navzájom zamieňajú, pretože nedostatočne ovládajú…

20.12.2012 o 16:14 | Karma článku: 10,10 | Prečítané:  3627x | Diskusia: 12 príspevkov
Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (3)

V anglickom jazyku existuje veľké množstvo dvojíc či skupín slov s podobným významom, ktoré niekedy zamieňame. Takéto slová sa v učebniciach a pracovných zošitoch zvyčajne označujú výrazom confusing words (confuse…

23.11.2012 o 17:04 | Karma článku: 11,93 | Prečítané:  4040x | Diskusia: 12 príspevkov
Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (2)

Dvojice slov, ktoré majú v angličtine a v slovenčine rovnaké alebo podobné ortografické, resp. fonetické tvary, avšak ktorých významy sú odlišné, sa označujú výrazom „false friends“ (nepraví priatelia). Podobnosť…

2.11.2012 o 14:54 | Karma článku: 13,40 | Prečítané:  5431x | Diskusia: 24 príspevkov
Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (1)

Prinášam novú sériu článkov, ktorú som napísal po revízii mojich predošlých seriálov What’s up? alebo úskalia angličtiny (12 častí), resp. What’s up? or Difficulties with English (32 častí). V tejto sérii som pre…

13.10.2012 o 11:50 | Karma článku: 12,28 | Prečítané:  6345x | Diskusia: 14 príspevkov
Daniel Miklošovič

Maturitný test unikol na web s chybami (alebo urobil chybu SME?)

Práve som si v denníku SME prečítal článok o úniku odpovedí z maturitného testu z angličtiny. Pri článku sa nachádza kľúč správnych odpovedí pre úlohy s výberom správnej odpovede pre test s kódom 9717. V kľúči sa…

18.3.2011 o 15:34 | Karma článku: 7,04 | Prečítané:  2325x | Diskusia: 19 príspevkov
Daniel Miklošovič

What’s up? or Difficulties with English (32)

Is it more correct to say a ‘high building’ or a ‘tall building’? Do ‘open’ and ‘opened’ mean the same? Is there any difference between ‘discussion’ and ‘debate’? You’re not sure? Well, read on.

7.5.2010 o 15:17 | Karma článku: 2,73 | Prečítané:  1116x | Diskusia: 0 príspevkov
Daniel Miklošovič

What’s up? or Difficulties with English (31)

Many adverbs are formed by adding the suffix –ly to an adjective (badly, happily, quickly, etc.). Some adjectives and adverbs have the same form (fast, hard, etc.). In some cases, the adverb may have two forms – one…

1.4.2010 o 11:13 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  895x | Diskusia: 0 príspevkov
Daniel Miklošovič

What’s up? or Difficulties with English (30)

One of my students once wrote in an assignment on his bedroom: ‘On the wall is hanged my favourite singer.’ Can you see what is strange about the sentence?

26.2.2010 o 16:54 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1060x | Diskusia: 1 príspevok

Nasledujúce


Už ste čítali?